Đào Tạo Chữa Cháy

Đào Tạo Chữa Cháy

BẢO VỆ AN NINH NGÀY VÀ ĐÊM thường xuyên tổ chức các buổi tái huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho nhân viên tại mục tiêu, với mục đích cho nhân viên nắm vững các thao tác chữa cháy tại chỗ, cũng như xử lý nhanh các đám cháy mới phát sinh. Các cán bộ/ nhân viên BẢO VỆ AN NINH NGÀY VÀ ĐÊM tăng cường kiểm tra các phương tiện chữa cháy tại chỗ, đôn đốc nhân viên luôn tuân thủ các quy định về PCCC và nâng cao ý thức trong công tác PCCC tại mục tiêu.

 

Pccc

 

Pccc1

 

Pccc4

 

Pccc2