Đào tạo

Đào Tạo Chữa Cháy

Đăng bởi: admin

BẢO VỆ AN NINH NGÀY VÀ ĐÊM thường xuyên tổ chức các buổi tái huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho nhân viên tại mục tiêu, với mục đích cho nhân viên nắm vững các thao tác chữa cháy tại chỗ, cũng như xử lý nhanh các đám cháy mới phát sinh. Các cán bộ/ nhân […]