Dịch Vụ Bảo Vệ Sự Kiện, Yếu Nhân

Dịch Vụ Bảo Vệ Sự Kiện, Yếu Nhân

Với kinh nghiệm và nguồn lực trong lãnh vực bảo vệ của mình, AN NINH NGÀY VÀ ĐÊM đã phát triển thêm gói dịch vụ mới nhằm đáp ứng thị trường mở rộng, đó chính là dịch vụ bảo vệ sự kiện, bao gồm lễ hội, hội chợ thương mại, các sự kiện thể thao, những buổi biểu diễn âm nhạc cần có sự kiểm soát an ninh chặt chẽ để sự kiện diễn ra tốt đẹp.

 

Kalo

 

Đi kèm dịch vụ bảo vệ sự kiện, đó là dịch vụ bảo vệ yếu nhân, là những người nổi tiếng, những ngưởi quan trọng tham dự sự kiện, dịch vụ bảo vệ yếu nhân là dịch vụ bảo vệ con người trước những yếu tố bất lợi, đảm bảo sự an toàn về tài sản – con người và tính riêng tư của khách hàng.

 

Bv Sự Kiện

 

Các hạng mục chính khi triển khai dịch vụ:

  1. Đối với sự kiện:
  • Kiểm soát an ninh tổng thể sự kiện
  • Kiểm soát các khu vực trọng điểm
  • Kiểm soát an toàn phòng chống cháy nổ
  1. Đối với yếu nhân:
  • Khống chế các đối tượng gây bất lợi cho yếu nhân
  • Đảm bảo tính riêng tư cho người được bảo vệ

Ngoài những hạng mục trên, chúng tôi sẽ hội ý để có thể đưa ra những phương án phù hợp với yêu cầu của sự kiện và đối tượng cần được bảo vệ.